Knjiga o modeliranju poslovnih procesa

knjiga Ovih dana dovršili smo knjigu o modeliranju i simuliranju poslovnih procesa, izradi procesno orijentiranih aplikacija i BPMN normi. Knjiga će biti visokoškolski udžbenik, a za samostalno učenje će ju moći koristiti svi poslovni stručnjaci koji do sada nisu bili pobliže upoznati s tim temama.

Knjiga je nastala na temelju našeg višegodišnjeg iskustva u modeliranju i simuliranju poslovnih procesa, poslovnom savjetovanju u business-IT alignment području te održavanju sveučilišne nastave i vježbi. Pri pisanju pojedinih poglavlja surađivali smo sa stručnjacima s FOI-ja. Ova knjiga jest prva te tematike na hrvatskom jeziku! Obradili smo:

  • Detaljan opis pojmova poslovni proces i model poslovnog procesa.
  • Modeliranje i simuliranje poslovnih procesa pomoću računala.
  • Detaljan prikaz BPMN norme i svih njenih simbola: događaja, aktivnosti, skretnica, podatkovnih, veznih i dopunskih objekata te polja i staza (events, activities, gateways, data objects, connecting objects, artifacts, pools, swinlanes).
  • Detaljan prikaz svih vrsta dijagrama poslovnog procesa (Business Process Diagram): kolaboracijski, koverzacijski i koreografski (collaboration, conversation, choreography).
  • Analizu poslovnih procesa na modelu i njihov preustroj (Business Process Reengineering).
  • Predloške za tokove rada (workflow patterns) i modeliranje posebnih stanja.
  • Prikaz procesno orijentiranih aplikacija te alata za izradu takvih aplikacija.
  • Postupak izrade procesne aplikacije u konkretnom alatu.

Prije tiskanja, na našim stranicama smo knjigu objavili samo za čitanje (read-only) na linku: MPP knjiga. Tamo su i slike dviju predloženih naslovnica. Putem e-pošte ili Disqus komentara brojimo glasove u korist jedne ili druge te primamo sugestije za eventualna poboljšanja!

Od 23. studenog 2016. knjiga se može kupiti na Web-knjižari: link.

Natrag