A Reliable Methodology for BPM Project Implementation

knjiga U knjizi iBPMS - Intelligent BPM Systems: Impact and Opportunity urednice Layne Fischer izašao je naš članak o metodici provedbe BPM projekata. Članak je uklopljen u navedenu knjigu kao cijelo jedno zasebno poglavlje pod naslovom A Reliable Methodology for BPM Project Implementation.

iBPMS Tema članka je vođenje projekta modeliranja poslovnih procesa. Smatramo da kvalitetno modeliranje i upravljanje poslovnim procesima, opširno obrađeno u literaturi poput BPMN Method & Style with Implementer’s Guide autora Brucea Silvera, nije dovoljno jamstvo uspješne provedbe BPM projekta u praksi. Izgledi za uspješnu provedbu takvog mogu se značajno poboljšati ako svi sudionici (uprava, poslovni stručnjaci, dizajneri poslovnih procesa, softverski inženjeri) djeluju usklađeno i prema pouzdanoj metodologiji koju smo nazvali Business Process Modeling Methodology (BP2M) te opisali u ovome radu.

Natrag