Završen BPR projekt za HZZO

zdravstveno Tijekom posljednjeg kvartala 2013. godine završili smo Projekt preustroja poslovnih procesa u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Naša tvrtka Koris je odradila taj projekt u sklopu međunarodnog konzorcija čije su druge članice bile tvrtke Conseil Santé i Infodom. Naručitelj projekta je bilo Ministarstvo zdravstva, a financijer Svjetska banka.

Projektni ciljevi su bili:

  1. Iznalaženje načina za povećanje učinkovitosti (efficiency) i djelotvornosti (effectiveness) svih dijelova HZZO-a te optimizacija sustava obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja radi bržeg, boljeg i štedljivijeg obavljanja temeljnih poslova.
  2. Predlaganje restrukturiranja HZZO-a i potporne informacijsko-komunikacijske infrastrukture (ICT) radi podrške preustrojenim poslovnim procesima.
  3. Smanjenje administrativnih opterećenja za korisnike zdravstvenog osiguranja i partnere HZZO-a: ugovorne zdravstvene ustanove.

HZZO Tijekom projekta, radnici HZZO-a su popunili više od 200 strukturiranih upitnika o poslovima kojima se bave te sudjelovali u četrdesetak razgovora s konzultantskim timom. Temeljem tih upitnika i razgovora:

  • prikupljene su informacije o ključnim poslovnim procesima,
  • izrađena je jedinstvena baza znanja te
  • predloženo više od 40 poboljšanja poslovnih procesa.

Projekt je proveden u dvije faze. U prvoj je izrađena snimka stanja poslovnih procesa u HZZO-u. U drugoj su osmišljeni prijedlozi poboljšanja koje su potom vrednovali poslovni stručnjaci Zavoda. Ravnatelj Zavoda prim. Siniša Varga, dr.med.dent.spec. ocijenio je kako “većina preporuka podrazumijeva nastavak procesa informatizacije HZZO-a koji je već u punom zamahu”. Projekt je službeno završen 18. prosinca 2013.

U projektu su kao ključni eksperti sudjelovali:

  • dr. Georg Männik u ime Conseil Santéa kao voditelj projekta i vođa konzultantskog tima
  • dr.sc. Josip Brumec iz Korisa kao stručnjak modeliranje poslovnih procesa
  • dr.sc. Silvana Tomić Rotim u ime Infodoma kao stručnjakinja za poslovne procese
Uz njih, kao podrška ključnim ekspertima, su opširno sudjelovali dr.sc. Slaven Brumec iz Korisa, Nataša Kučeković iz tvrtke ZIH te Hrvoje Sagrak iz Infodoma. Sa strane Zavoda, projekt je vodila Nika Pavić.

Engleski naziv projekta jest Business Process Reengineering in Croatian Health Insurance Fund (CHIF).

Natrag