CutLog: optimizacija proizvodnje u pilanama

CutLog U suradnji s tvrtkom TEKL Studio s.r.o. iz Slovačke pripremili smo program zvan CutLog za optimalno piljenje trupaca. CutLog rješava problem kako raspiliti trupce kada treba dobiti piljenu građu zadanih dimenzija, uz najbolje iskorištenje trupca, radi povećanja prihoda od prodaje piljene građe.

Dopuna 2. veljače 2019.:
Korisnički priručnik za CutLog na hrvatskome jeziku može se preuzeti odavde.

U program je ugrađeno 8 različitih optimizacijskih postupaka. Tim optimizacijskim postupcima pronalaze se optimalna rješenja za različite tehnologije korištene u pilanama: kružna pila (cirkular) s jednim ili više listova, jarmača (gater) s više upetih pila, postrojenje s jednim ili dva prolaza uz okretanje trupca i doradu, itd.

optimalno piljenje trupca
Optimalno piljenje trupca

Na slici se vidi se primjer softverskog rješenja po kojem treba optimalno ispiliti trupac promjera 30 cm na užem kraju da bi se dobila građa zadanih dimenzija, pri čemu će ploče iz središnje prizme (zeleno) i glavne bočne ploče (plavo) biti okrajčene, dok će neke bočne ploče ostati neokrajčene (crveno).

CutLog izračunava optimalno grafičko i numeričko rješenje za rezanje pod vrlo složenim uvjetima koji su određeni raznim tehnološkim parametrima kao što su:

 • vrsta drva
 • debljina listova pile
 • suženje promjera trupca od korijena ka krošnji
 • zakrivljenost trupca
 • posebno izrezivanje središnje ploče (sa srčikom) ili neispravne sredine trupca
 • računanje dodatka zbog sušenja
 • piljenje građe normiranih dimenzija prema hrvatskim ili drugim međunarodnim normama
 • itd.

Za pronađeno optimalno rješenje program daje veliki broj korisnih izlaznih rezultata:

 • točne dimenzije za piljenje drvene građe i za obračun kupcu
 • potrebni razmaci listova pile
 • izračun obujma trupca, ispiljene građe, piljevine i otpada
 • troškovi proizvodnje
 • prodajna cijena ispiljene građe
 • očekivana dobit (po trupcu ili m3)
 • nacrti piljenja s tehnološkim uputama za proizvodnju
 • itd.

Jednom pronađeno optimalno rješenje za neku vrstu drveta, dimenzije piljene građe i tehnološke uvjete može se pohraniti u posebnu datoteku i koristiti kasnije u proizvodnji ili učitati i promijeniti neke parametre te ponovno optimirati.

U praksi se pokazalo da se prihod od prodaje piljene građe, za isti obujam sirovih trupaca i uz iste troškove rada, može optimiranjem piljenja i korištenjem drugih CutLogovih funkcionalnosti povećati oko 5%.

CutLog se koristi u stotinjak pilana diljem svijeta i dalje se razvija. Za naše tržište pripremili smo hrvatsku verziju programa, terminološki usklađenu s hrvatskim strukovnim nazivljem te s detaljnim korisničkim priručnikom na stotinjak stranica. Priručnik ćete uskoro moći čitati na našim web stranicama. Trenutna cijena programa CutLog je oko 8.000 HRK.

Usluge za CutLog

Uz optimizacijski softver nudimo dodatne usluge:

 • Izobrazbu (u vašim poslovnim ili proizvodnim prostorima) za uspješno korištenje CutLogovih optimizacijskih postupaka u skladu s proizvodnom tehnologijom koju vi koristite te povezivanje sustava optimizacije s vašim poslovnim informacijskim sustavom (PIS-om ili ERP-om).
 • Module kojima se mogu proširiti funkcionalnosti CutLoga u skladu s vašim specifičnim potrebama, kao što je upravljanje zalihama sirovih trupaca te ispiljene drvene građe uz pomoć mobilnih informacijskih tehnologija.

CutLog kao dio šireg rješenja

Ako vaše poduzeće nema uveden PIS ili ERP ili smatrate da bi postojeći trebalo unaprijediti odnosno zamijeniti boljim, nudimo vam izradu novih procesno usmjerenih i cjelovitih rješenja, temeljenih na najboljoj svjetskoj praksi i suvremenim informacijskim tehnologijama, ali usklađenog s vašim poslovnim potrebama. U takvom slučaju najprije ćemo, tijekom suradnje s vašim stručnjacima, projektirati novo rješenje za PIS u više varijanti (uključujući i optimizaciju piljenja), napraviti detaljni plan njegovog razvoja i potrebnih ulaganja te predložiti za vas najpovoljniju varijantu. Kad se odlučite za neku od predloženih varijanti, možemo vam pomoći u pisanju stručnih specifikacija za financiranje projekta iz europskih fondova i, naravno, preuzeti obvezu njegovog razvoja i uvođenja.

Natrag