Odlučivanje u poslovnim procesima: knjiga

Godine 2016. napisali smo prvu knjigu, ujedno i sveučilišni udžbenik, o modeliranju poslovnih procesa na hrvatskom jeziku. U međuvremenu, usvojena je norma Decision Model and Notation (DMN) za modeliranje odlučivanja. Modeliranje odlučivanja jest dopuna modeliranju poslovnih procesa pa smo zato napisali dodatnu knjigu:

Odlučivanje u poslovnim procesima - modeliranje odlučivanja, norma DMN 1.3, odnos poslovnih procesa i odluka, automatizacija odlučivanja i priprema za AI, primjeri

Do izdavanja, ta knjiga se može čitati na Slideshareu: