Modeliranje poslovnih procesa: knjiga

Godine 2016. napisali smo prvu knjigu o modeliranju poslovnih procesa na hrvatskom jeziku. Autori knjige su visokoškolski nastavnici s međunarodnim certifikatima i dugogodišnjim radnim iskustvom u modeliranju poslovnih procesa.

MPP knjiga: korice, v1
Prva inačica korica
U prvom dijelu knjige se objašnjavaju osnovni pojmovi iz modeliranja poslovnih procesa te kroz primjer pokazuje slučaj tipične primjene. Taj dio daje jasnu sliku poslovnim stručnjacima i menadžerima kakve koristi mogu imati njihove organizacije od modeliranja i kako se poslovni procesi modeliraju, analiziraju i unapređuju pomoću računala.

MPP knjiga: korice, v2
Druga inačica korica
U drugom dijelu se proučavaju tehnike i umijeća modeliranja poslovnih procesa. Tehnike se temelje na međunarodnoj normi BPMN 2.0. Umijeće nastojimo usavršiti kroz brojne primjere iz stvarnih poslovnih zbivanja. Kroz pojedina poglavlja detaljno se opisuju značenja simbola koji se koriste pri modeliranju i objašnjavaju različite vrste modela poslovnih procesa (slijedni, kolaboracijski, konverzacijski i koreografski, javni i privatni, izvršivi i neizvršivi) te pokazuje u koju se svrhu može upotrijebiti svaki od njih.

Treći dio knjige se bavi razvojem procesno orijentiranih aplikacija korištenjem tipičnog softverskog alata za poslovne procese. Takve aplikacije proizlaze iz izvršivog modela, izvode se kao dio servisno orijentirane arhitekture i vrijeme njihovog razvoja bitno je kraće u odnosu na druge pristupe razvoju aplikacija. Taj dio završava prikazom pouzdane metodologije prema kojoj treba voditi projekte s ovog područja.

Knjiga je namijenjena poslovnim stručnjacima i menadžerima, studentima informatičkih, ekonomskih, računarskih i drugih tehničkih usmjerenja te svim stručnjacima koji se bave područjem unapređenja procesa i poslovne uspješnosti, a tijekom dosadašnjeg obrazovanja nisu imali prilike steći sustavna znanja s ovog područja.

Godine 2017. Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je korištenje naziva sveučilišni udžbenik za našu knjigu.Klasa i urudžbeni broj odobrenja su 032-01/17-01/5 odnosno 380-061/117-17-6.