Reference

2016: ISCP

  • Projektiranje i razvoj prodajnog informacijskog sustava za nadzirane proizvode (The Sales Information System for Strictly Controlled Products): ISCP. Opširnije…

2015: AKD

  • Projekt SOTAH budućeg informacijskog sustava za središnju obradu tahografskih podataka. Tahografi su uređaji za bilježenje podataka o vožnji. Autoprijevoznici su dužni ugraditi ih u teretne kamione i putničke autobuse. Projektom je osmišljena središnja evidencija i obrada tih podataka uz mogućnost realnovremenskog uvida ovlaštenim domaćim i stranim organizacijama radi sprečavanja raznih zloporaba, povećanja sigurnosti prometa na cestama te bolje informiranosti autoprijevozničkih tvrtki.

2014 - danas: AKD i Agencija ZOLPP

Dva projekta s tvrtkom AKD za Agenciju ZOLPP:

  • Razvoj i održavanje aplikacija informacijskog sustava SEOP temeljem projekta kojeg smo prethodno izradili. Opširnije…
  • Strateški plan i projekt informacijskog sustava SEOP. To je sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, odobravanje prava na povlašteni prijevoz te praćenje korištenja te povlastice, kolokvijalno nazvan sustav za otočne iskaznice. Opširnije…

2013 - 2014: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Projekt integracije zdravstvenih registara. Raštrkanost, nekonzistentnost i pretjerana zatvorenost takvih registara je ozbiljan problem u većini zdravstvenih sustava svijeta pa tako i u Hrvatskoj. Zajedno s tvrtkom Infodom osmislili smo integraciju tih registara i djelotvornije načine njihovog korištenja uz primjenu najsuvremenijih informacijskih tehnologija.

2013: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Projekt Preustroj poslovnih procesa u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Obavili smo modeliranje ključnih poslovnih procesa i predložili njihov preustroj s ciljem povećanja učinkovitosti i djelotvornosti HZZO-a te smanjenja papirologije za osiguranike i zdravstvene ustanove u partnerstvu sa Zavodom. Opširnije…

2011: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt sustava za upravljanje dokumentacijom, uz detaljan izračun ušteda koje je moguće postići uvođenjem takvog sustava, uključivo i uštede građana-korisnika HZZ-ovih usluga! Opširnije…

2009 - 2011: Plinacro

Nadzor nad integracijom poslovnog i procesnog informacijskog sustava tvrtke Plinacro. Proveli smo modeliranje poslovnih procesa prema normi BPMN, razradili postupak testiranja i primopredaje razvijenih aplikacija te nadzirali usklađenost tih aplikacija s poslovnim potrebama Plinacra.

2007 - danas: Ellabo, aplikacija Mob Trenis

Razvoj i održavanje mobilne aplikacije za skladišno poslovanje Mob Trenis u tvrtki Ellabo. Opširnije…

2006: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu

Strateški plan razvoja informacijskog sustava Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, uključivo i prijedlog preustroja poslovnih procesa.

2004 - 2008: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Tri projekta za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje:

  • Strateški plan razvoja ICT
  • Projekt sustava za upravljanje dokumentacijom
  • Modeliranje i prijedlog preustroja poslovnih procesa u sklopu projekta nazvanog Analysis and Improvement of Business Processes of Croatian Pension Insurance Institute kojeg je financirala Svjetska banka.

2004: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Projekt Upravljanje smanjenjem tehnički neispravnih i neosiguranih vozila u prometu. Uz projekt informacijskog sustava, izradili smo prototipne web-servise i mobilne aplikacije namijenjene policijskim patrolama, godinama prije pojave modernih smartphone-uređaja! Osiguravajuće kuće su također iskazale interes za predložena rješenja.

2004: Grad Zagreb

Analiza informacijskog sustava Grada Zagreba.

2003: Odašiljači i veze

Strateški plan razvoja informacijskog sustava tvrtke Odašiljači i veze.

2002 - 2003: Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Strateški plan razvoja informacijskog sustava socijalne sigurnosti.

2001: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Strateški plan razvoja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

1999: Hrvatske željeznice

Strateški plan razvoja informacijskog sustava Hrvatskih željeznica.

1998: Vetropack Straža

Strateški plan razvoja informacijskog sustava za upravljanje proizvodnim procesima u tvrtki za proizvodnju staklene ambalaže Vetropack Straža.

1997: Annyer

Projekt informacijskog sustava kemijske industrije Annyer.

1994 - 2007: aplikacija Studentski djelovođa

Razvoj i održavanje aplikacije za vođenje studentske evidencije Studentski djelovođa, namijenjene fakultetskim referadama.