Reference

Ažurni popis referenci u PDF-u može se preuzeti odavde.

2014 - danas: AKD i Agencija ZOLPP

Nekoliko projekata s tvrtkom AKD za Agenciju ZOLPP:

 • Projektiranje, razvoj i uvođenje informacijskog sustava za prava osoba s invaliditetom u obalnom linijskom pomorskom prometu: IS POSIp.
  Potvrda o obavljenom poslu
 • Razvoj i održavanje aplikacija informacijskog sustava SEOP temeljem projekta kojeg smo prethodno izradili. Opširnije…
  Potvrda o obavljenom poslu
 • Strateški plan i projekt informacijskog sustava SEOP. To je sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, odobravanje prava na povlašteni prijevoz te praćenje korištenja te povlastice, kolokvijalno nazvan sustav za otočne iskaznice. Opširnije…
 • Android-biblioteka za očitanje otočnih iskaznica.

2007 - danas: Ellabo d.o.o.

 • Razvoj, uvođenje i održavanje sustava za skladišno poslovanje Mob Ellposs primjenom modernih mobilnih tehnologija u obliku Android platforme i REST web API-ja. Mob Ellpossom je u travnju 2022. zamijenjeno starije rješenje Mob Trenis koje je u Ellabu funkcioniralo od kraja 2007.
  Potvrda o obavljenom poslu.
 • Razvoj i održavanje mobilne aplikacije za skladišno poslovanje Mob Trenis u tvrtki Ellabo. Opširnije…

2022 - 2023: Državna škola za javnu upravu, Visoko učilište Algebra i P4BE d.o.o.

 • Edukacija službenika javne uprave u sklopu Modula A projekta “Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH”. Sponzor projekta bješe Državna škola za javnu upravu: DŠJU.

2019 - 2020: Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

 • Projekt Analiza postojećeg stanja i izrada Akcijskog plana za arhitekturu. Namijenjen razvoju informacijske arhitekture za e-pravosuđe u Hrvatskoj, u skladu s akcijskim planom za europsko e-pravosuđe. Projekt je izveden u suradnji s tvrtkama Infodom d.o.o. kao nositeljem i ZIH d.o.o.

2019: Prilagodba i uvođenje programa CutLog za optimizaciju procesa u pilanama.

2017 - 2018: Znanstvenoistraživački rad na sveučilišnom udžbeniku

 • Istraživanje i pisanje sveučilišnog udžbenika Modeliranje poslovnih procesa. Opširnije…

2016: ISCP

 • Projektiranje i razvoj prodajnog informacijskog sustava za nadzirane proizvode (The Sales Information System for Strictly Controlled Products): ISCP. Opširnije…

2015: AKD

 • Projekt SOTAH budućeg informacijskog sustava za središnju obradu tahografskih podataka. Tahografi su uređaji za bilježenje podataka o vožnji. Autoprijevoznici su dužni ugraditi ih u teretne kamione i putničke autobuse. Projektom je osmišljena središnja evidencija i obrada tih podataka uz mogućnost realnovremenskog uvida ovlaštenim domaćim i stranim organizacijama radi sprečavanja raznih zloporaba, povećanja sigurnosti prometa na cestama te bolje informiranosti autoprijevozničkih tvrtki.

2013 - 2014: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 • Projekt integracije zdravstvenih registara. Raštrkanost, nekonzistentnost i pretjerana zatvorenost takvih registara je ozbiljan problem u većini zdravstvenih sustava svijeta pa tako i u Hrvatskoj. Zajedno s tvrtkom Infodom osmislili smo integraciju tih registara i djelotvornije načine njihovog korištenja uz primjenu najsuvremenijih informacijskih tehnologija.
  Potvrda o obavljenom poslu

2013: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

 • Projekt Preustroj poslovnih procesa u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Obavili smo modeliranje ključnih poslovnih procesa i predložili njihov preustroj s ciljem povećanja učinkovitosti i djelotvornosti HZZO-a te smanjenja papirologije za osiguranike i zdravstvene ustanove u partnerstvu sa Zavodom. Opširnije…
  Potvrda o obavljenom poslu

2011: Hrvatski zavod za zapošljavanje

 • Projekt sustava za upravljanje dokumentacijom, uz detaljan izračun ušteda koje je moguće postići uvođenjem takvog sustava, uključivo i uštede građana-korisnika HZZ-ovih usluga! Opširnije…
  Potvrda o obavljenom poslu

2009 - 2011: Plinacro

 • Nadzor nad integracijom poslovnog i procesnog informacijskog sustava tvrtke Plinacro. Proveli smo modeliranje poslovnih procesa prema normi BPMN, razradili postupak testiranja i primopredaje razvijenih aplikacija te nadzirali usklađenost tih aplikacija s poslovnim potrebama Plinacra.

2006: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu

 • Strateški plan razvoja informacijskog sustava Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, uključivo i prijedlog preustroja poslovnih procesa.

2004 - 2008: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Tri projekta za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje:

 • Strateški plan razvoja ICT
  Potvrda o obavljenom poslu
 • Projekt sustava za upravljanje dokumentacijom
  Potvrda o obavljenom poslu
 • Modeliranje i prijedlog preustroja poslovnih procesa u sklopu projekta nazvanog Analysis and Improvement of Business Processes of Croatian Pension Insurance Institute kojeg je financirala Svjetska banka.

2004: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 • Projekt Upravljanje smanjenjem tehnički neispravnih i neosiguranih vozila u prometu. Uz projekt informacijskog sustava, izradili smo prototipne web-servise i mobilne aplikacije namijenjene policijskim patrolama, godinama prije pojave modernih smartphone-uređaja! Osiguravajuće kuće su također iskazale interes za predložena rješenja.

2004: Grad Zagreb

2003: Odašiljači i veze

2002 - 2003: Ministarstvo rada i socijalne skrbi

 • Strateški plan razvoja informacijskog sustava socijalne sigurnosti.

2001: Hrvatski zavod za zapošljavanje

1999: Hrvatske željeznice

 • Strateški plan razvoja informacijskog sustava Hrvatskih željeznica.

1998: Vetropack Straža

 • Strateški plan razvoja informacijskog sustava za upravljanje proizvodnim procesima u tvrtki za proizvodnju staklene ambalaže Vetropack Straža.

1997: Annyer

 • Projekt informacijskog sustava kemijske industrije Annyer.

1994 - 2007: aplikacija Studentski djelovođa

 • Razvoj i održavanje aplikacije za vođenje studentske evidencije Studentski djelovođa, namijenjene fakultetskim referadama.