Resursi

Naš Slideshare kanal

Slideshare kanal tvrtke Koris (pod imenom Slaven Brumec) sadrži naše javne prezentacije. Većinu tih prezentacija možete naći utkane u odgovarajuće blog-članke.

Mobilne čitatelje ovih stranica molimo da naš Slideshare kanal pregledaju slijedeći link na njega stoga što zbog tehničkih razloga ne možemo osigurati lijep prikaz kanala na nižim rezolucijama.

Naš RSS kanal

Na našem RSS kanalu, dostupnom i preko stavke glavnog izbornika ovih stranica, nalaze se članci i vijesti s našeg bloga.

Priručnik za CutLog

Priručnik na hrvatskome jeziku programa CutLog za optimizaciju piljenja trupaca. Preuzmi .

Priručnik za modeliranje poslovnih procesa

Naš priručnik za modeliranje poslovnih procesa po BPMN 2.0 normi. Može se koristiti kao fakultetska skripta. Jedan od vrlo rijetkih priručnika te tematike na hrvatskom jeziku. Preuzmi .

Metodika SPIS

Opis naše metodike SPIS za strateško planiranje informacijskih sustava. Napisan je na engleskom jeziku u obliku objavljenog stručnog članka. Preuzmi .

Mob Trenis

Brošura za Mob Trenis, mobilnu aplikaciju za skladišno poslovanje. Preuzmi .

Javna informacijska infrastruktura

Članak s preporukama za integraciju informacijskih sustava javnih službi u cjelovitu hrvatsku informacijsku infrastrukturu s velikim potencijalima uštede novaca i vremena hrvatskim građanima. Preuzmi .